O nama

Tim Forma Plavo

Forma Plavo  je arhitektonski ured osnovan 2004. godine sa sjedištem u Zagrebu. Danas broji tim od četvero athitekata.

Pod vodstvom svog osnivača i glavnog projektanta, arhitekta Darka Raškovića, razvija se u multidisciplinarnu radionicu koja se od svojih samih početaka bavi projektima različitih funkcija, tipologija, programatskih i prostornih dimenzija. Ne ograničavajući se na jedan vid projektiranja, različitost tema iziskuje individualni pristup svakom projektu, s tendencijom da konačni rezultat bude suvremen u svim svojim aspektima.